Back to top

За автора

Galina Velcheva / За автора
Galina Velcheva

Галина Велчева е съвременен български художник живописец. Работи приоритетно в сферата на модерния абстракционизъм и кубизъм. Разработва също авторски техники. Нейните творби са дълбоко символични и всяка от тях представлява живописно материализиран израз на конкретна идея, развита в тема. Занимава се с рисуване под формата на хоби от ранна детска възраст. Постепенно увлекателните занимания прерастват в професионални изяви в общи и самостоятелни художествени изложби и пленери.